John Hattie

John Hattie

[învățare vizibilă, literație, atributele profesorului expert ]
John Hattie

John Hattie

[visible learning, literacy, attributes of expert teachers]
Vicky Colbert

Vicky Colbert

[modele educaționale alternative, combaterea abandonului școlar, politici publice, egalitate de șanse]
Vicky Colbert

Vicky Colbert

[alternative education models, reducing school dropout, policy making, equal opportunities]
Peter Senge

Peter Senge

[schimbări sistemice, dezvoltare organizațională, leadership, comunități de învățare ]
Peter Senge

Peter Senge

[systems change, organisational development, leadership, learning communities]
Cami Anderson

Cami Anderson

[echitate în educație, egalitate de șanse, abordări transformaționale ]
Cami Anderson

Cami Anderson

[equity in education, equal opportunities, transformative approaches]
Sugata Mitra

Sugata Mitra

[role of technology in education, remote presence, self-organised learning environments, cognitive science]
Sugata Mitra

Sugata Mitra

[rolul tehnologiei în educație, învățare la distanță, contexte de învățare autodirijată, științe cognitive]